สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม

พ.ต.อ.วัชรพงษ์ ฉายวัฒนะ