สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 

ผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.วัชรพงษ์ ฉายวัฒนะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม

 

พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ ไชยอุดม

รอง ผกก.ป.สภ.ธาตุพนม

พ.ต.ท.อุทัย ต้นงาม

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ธาตุพนม

พ.ต.ท.ยงยุทธ ชื่นตา

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ธาตุพนม

พ.ต.ท.สมชาย นิลเพ็ชร

รอง ผกก.สส.สภ.ธาตุพนม

งานป้องกันและปราบปราม

พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิมหา

สวป.สภ.ธาตุพนม

พ.ต.ท.รัตนพงศ์ สุอริยพงษ์

สวป.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.อภิทักษ์ ยันทะรักษ์

รอง สวป.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.เอกลักษณ์ วงศ์อินทร์อยู่

รอง สวป.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.ชื่น พันธ์ศิลา

รอง สวป.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท.นพรัตน์ สว่างเดือน

รอง สวป.สภ.ธาตุพนม

งานสอบสวน

พ.ต.ท.ศิริชัย พรหมอารักษ์

สารวัตร(สอบสวน)สภ.นาโดน ช่วยราชการ สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.ชยพัทธิ์ โพธิจักร

รอง สว.(สอบสวน).สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.ณัชพล ดวงกางกอ

รอง สว.(สอบสวน).สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.พิชิตชัย รูปคม

รอง สว.(สอบสวน).สภ.ธาตุพนม

งานสืบสวน

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ ภักดิ์ไธสง

สว.สส.สภ.ธาตุพนม/ช่วยราชการ ภ.จว.สารคาม

ร.ต.อ.ยุทธยา พงษ์พันนา

รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.เดชา ละศรีจันทร์

รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท.ปรีชา โสมา

รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท.ปิติพงษ์ ถิ่นวิชัย

รอง สว.สส.สภ.ธาตุพนม

งานอำนวยการ

พ.ต.ต.ฤทธิชัยปกรณ์ ดำรงค์อิทธิสกุล

สว.อก. สภ.ธาตุพนม

ร.ต.อ.หญิงรดา โชคชัยรัชดา

รอง สว.ธร.ฯไปช่วยราชการ ภ.จว.สกลนคร

ร.ต.ท. สุเทพ พิมพ์ศรี

รอง สว.(ป.)สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท. ประสิทธิ์ บุบผา

รอง สว.(ป.)สภ.ธาตุพนม

งานจราจร

ร.ต.อ. รชต ภวภูตานนท์

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท.กษิดินทร เศรษฐานทีโชติ

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท. เทวฤทธิ์ โมรัตน์

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท.มาโนต สินาคม

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ท.เฉลย สุดมี

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ต.วัชระ หมู่หมื่นศรี

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม

ร.ต.ต. วีระ ภูแม่น้ำ

รอง สว.จร.สภ.ธาตุพนม