ติดต่อสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม

 • สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม

  สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม
  ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม
  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

  โทร : (042) 532 166-7
  eMail : thatphanompolice@gmail.com
  fb : facebook.com/thatphanom.police

  ตู้ยาม

  1. ตู้ยามจราจรหน้าวัดพระธาตุพนม ต. ธาตุพนม

  2. ตู้ยามที่ตำบลฝั่งแดง

  3. ตู้ยามที่ตำบลนาหนาด

  4. ตู้ยาม ตชต.น้ำก่ำ

  5. ตู้ยาม ตชต. อุ่มเหม้า